• 25 lat doświadczenia zawodowego (praktyki) jako mechanik sprzętu ciężkiego.
  • Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z zakresu: naprawa, eksploatacja, diagnostyka i wycena ciężkiego sprzętu budowlanego (ładowarki, koparki, spycharki i wozidła) nr uprawnienia A.0151-80/09.
  • Ukończone kursy dla rzeczoznawców wyceniających środki techniczne prowadzone przez dr inż. Tadeusza Klimek wraz ze złożeniem pozytywnego egzaminu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje do szacowania wartości środków technicznych.

Metody stosowane podczas wyceny:

Podejście porównawcze

metoda analizy trendu cen ofertowych, metoda porównania parami, metoda porównania bezpośredniego oraz jedna z metod bezpośredniej analizy rynku.

Podejście kosztowe

metoda deprecjacji kosztu zastąpienia lub kosztu odtworzenia oraz metoda analizy wieku i okresu „życia”.

Podejście mieszane

Użycie metod podejścia porównawczego oraz podejścia kosztowego.


Podczas wycen stosowane są Sandardy Wyceny Wartości Środków i Megaukładów Technicznych, Bomis Poznań, 2010r.

Obowiązek działań kompetentnych i etycznych

Rzeczoznawca aby mógł być odpowiedzialny za rezultaty swoich oszacowań musi być kompetentny w swojej dziedzinie działania. Kompetencje uzyskuje się przez wykształcenie, ciągłe szkolenie i pogłębianie studiów oraz wszechstronną praktykę i nabieranie doświadczenia zawodowego.

Rzeczoznawca musi znać, rozpoznawać, rozumieć zasady etyki do stosowania których jest bezwzględnie zobowiązany. Stosowanie Kodeksu jest warunkiem wykonywania wycen rzeczoznawczych.

Profesjonalny charakter działań rzeczoznawcy

Rzeczoznawcy wyceniający środki techniczne, a w szczególności członkowie Stowarzyszeń które przyjęły do stosowania Standard Wyceny Wartości Środków Technicznych są wynajmowani do wykonywania oszacowań wartości maszyn i urządzeń w sposób profesjonalny. Procedury szacowania wartości są oparte na interdyscyplinarnej wiedzy szczegółowej praktycznie niedostępnej dla osób spoza grona rzeczoznawców. Klienci rzeczoznawców polegają więc na ich wiedzy zawodowej i to w całym zakresie w jakim jest ona konieczna do wykonania wyceny. Rzeczoznawcy wiedząc o tym nie mogą naruszać zaufania klientów.

ZOBOWIĄZANIA RZECZOZNAWCY WOBEC KLIENTA ZLECAJĄCEGO LUB ZAMAWIAJĄCEGO WYKONANIE WYCENY WARTOŚCI

Podstawowym i pierwszym obowiązkiem rzeczoznawcy wobec klienta jest dostarczenie mu prawdziwych, pełnych, dokładnych i poprawnie obliczonych wyników oszacowania wartości odpowiedniego rodzaju oraz wniosków istotnych dla wyceny i to niezależnych od życzeń i instrukcji klienta w tym względzie. Obok tego podstawowego zobowiązania istnieje kilka wtórnych obowiązków których rzeczoznawca jest zobligowany dotrzymać.